Kontakt

Kancelária primátora

organizovanie a príprava pracovného programu primátora, vybavovanie e-mailovej a písomnej korešpondencie primátora, prijímanie návštev a hostí, zabezpečovanie občerstvenia na rokovaniach, príprava zasadacie miestnosti na rokovania orgánov mesta
Sekretariát, podateľňa
Kováčová Miroslava 421 46 512 1527
421 940 636 388 Email
Primátor
Ing. Adamec Branislav 421 46 512 1511
Email
Prednosta
mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje
Miština Marián 421 46 512 1513
421 948 858 212 Email
Sekretariát, podateľňa
Mgr. Revajová Michaela 421 46 512 1512
421 948 341 201 Email
Oddelenie výstavby a rozvoja mesta
Ekonomické oddelenie
Kancelária primátora
Stavebné oddelenie
Oddelenie vnútornej správy
Sociálne oddelenie
Školstvo
Mestská polícia Nováky
Podateľňa
Pokladňa
Matričný úrad
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA