Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 28.3.2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu predchádzania vzniku požiarov v súlade § 21 písm. o) zákona NR SR č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

Vyhlasuje od 18. 06. 2021, 12:00 hod. - do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru            v územnom obvode okresu Prievidza28.03.2022
Úplné znenie
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 18.6.2021
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu predchádzania vzniku požiarov v súlade § 21 písm. o) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky ...
Zverejnené: 18.06.2021
Adventné vence a svietniky v príbytkoch bezpečne
FOTO: Adventné vence a svietniky v príbytkoch bezpečne
Zverejnené: 04.12.2019
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 18.7.2019
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra ...
Zverejnené: 18.07.2019
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Prievidza
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ...
Zverejnené: 18.06.2018
Informácie pre dotknutú verejnosť - FORTISCHEM a.s.
Podľa §5 Zákona č. 128/2015 Z.z. je prevádzkovateľ povinný predložiť oznámenie o zaradení podniku, resp. jeho aktualizáciu okresnému úradu v sídle kraja. FORTISCHEM predložil Oznámenie o zaradení do kategórie „B“ v Trenčíne dňa 29. 10. 2015. V júli 2016 bola ...
Zverejnené: 17.08.2016
Problematika vykurovacieho obdobia
Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezón.S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie, počas  ktorého hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde.Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je vyhorenie sadzí ...
Zverejnené: 23.09.2020
Ochrana pri úniku nebezpečnej chemickej látky
Ochrana pri úniku nebezpečnej chemickej látkyNebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože alebo narušujú metabolizmus postihnutého. V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie v podobe plynu alebo výparov. ...
Zverejnené: 09.08.2019
Odporúčania pre obyvateľstvo
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. ...
Zverejnené: 19.06.2019
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018V posledných rokoch klesá v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré vznikajú pri vypaľovaní trávy a porastov. Napriek tomu musia hasiči každoročne bojovať ...
Zverejnené: 04.04.2018
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku javov po vyhlásení 2. a 3. stupňa hydrologickej alebo meteorologickej výstrahy SHMÚ
Podrobný rozpis nájdete v prílohe tejto stránky na stiahnutie. ...
Zverejnené: 08.08.2016
12
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA