Dnes je: 23. 08. 2014

Meniny má / je sviatok: Filip

Aktuálne z Novák

Vyhlásenie výberového konania na funkciu referenta pre prenesený výkon štátnej správy Školského úradu v Novákoch

Požiadavky a bližšiu špecifikáciu výberového konania nájdete tu

Zverejnené: 18.08.2014

Výzva zainteresovanej verejnosti - výstavba karbidovej pece č.3

Kompletné znenie výzvy si môžete stiahnuť na týchto stránkach

Zverejnené: 06.05.2014

Mapa mesta

Foto z fotogalérie

All rights reserved © 2007 - 2014
WebCreative.info & Mesto Nováky
WebMaster: webmaster@novaky.sk
Mestský úrad Nováky
Nám.SNP 349/10
972 71 Nováky
Sekretariát: +421 46 512 15 12
Primátor: +421 46 512 15 11
Primátor: +421 46 546 12 34
Prednosta: +421 46 512 15 13
Odd. vnút. správy,školstva
a soc. vecí: +421 46 512 15 14
ekonom. odd.: +421 46 512 15 15
odd. výstavby: +421 46 512 15 28
mestská polícia: +421 46 5461118
mobil: 0905571118