Nováky aktuálne
Oznamujeme občanom

24.05.2016 že dňa 25.05.2016 bude pokladňa mesta Nováky z technických príčin prevádzkovaná do 16.00 hodiny. ...

MESTO NOVÁKY VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 06/2016

17.05.2016 Predmet priameho nájmu: Nebytový priestor nachádzajúci sa na prízemí objektu súp. č. 960, na ul. MAtice slovenskej (objekt polikliniky), 972 71 Nováky, ...

Informácia o Výzve na zatepľovanie rodinných domov, ktorú pre majiteľov rodinných domov vyhlásilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

13.05.2016 VÝZVA Č. 2/2016 NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU Výzva na predkladanie žiadostí: 9. jún 2016 až ...

Oddychové zóny

12.05.2016 Vážení občania, mesto Nováky pripravuje od roku 2016 pre Vás možnosť prenajať si voľné plochy na území mesta Nováky pri ...

Verejná vyhláška – začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja

03.05.2016 Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja (ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK) ...

Mestský úrad Nováky oznamuje obyvateľom

03.05.2016 predĺženie termínu na prevzatie rozhodnutí na daň z nehnuteľností, daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady a ...

Výzva na podávanie ponúk v ponukovom konaní na priamy nájom nebytového priestoru č. 05/2016

27.04.2016 Predmet priameho nájmu: Nebytový priestor sa nachádza na prízemí objektu súp. č. 125, na Nám. SNP (účko), 972 71 Nováky, ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
24 hodín denne videotext
O najbližšom vysielaní videonovín budeme včas informovať.
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

27.06.2016 15:00

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

0

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
08.06.2016
25.04.2016
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 03.06.2016
Komisia kultúry a vzdelávania 26.05.2016
Sociálna a zdravotná komisia 26.05.2016
archív zasadnutí komisií