Dnes je: 26. 10. 2014

Meniny má / je sviatok: Demeter

Aktuálne z Novák

Ekonomické oddelenie MsÚ v Novákoch oznamuje občanom

že 2. splátka miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je splatná do 31. októbra 2014.

Zverejnené: 21.10.2014

Mapa mesta

Foto z fotogalérie

All rights reserved © 2007 - 2014
WebCreative.info & Mesto Nováky
WebMaster: webmaster@novaky.sk
Mestský úrad Nováky
Nám.SNP 349/10
972 71 Nováky
Sekretariát: +421 46 512 15 12
Primátor: +421 46 512 15 11
Primátor: +421 46 546 12 34
Prednosta: +421 46 512 15 13
Odd. vnút. správy,školstva
a soc. vecí: +421 46 512 15 14
ekonom. odd.: +421 46 512 15 15
odd. výstavby: +421 46 512 15 28
mestská polícia: +421 46 5461118
mobil: 0905571118