Nováky aktuálne
Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitého zreteľa

31.08.2016 Mesto Nováky má zámer prenajať tieto nebytové priestory: nachádzajúce sa na Námestí SNP, k. ú. Nováky, LV č. 2527, parc. ...

Oznámenie

30.08.2016 Mestský úrad oznamuje občanom, že v piatok 02. septembra 2016, bude Mestský úrad, Spoločný obecný úrad a Dom kultúry zatvorený. ...

Triedenie je hračka, tvrdia Slováci. Mnohí ale nevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí.

18.08.2016 Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na ...

Informácie pre dotknutú verejnosť - FORTISCHEM a.s.

17.08.2016 Podľa §5 Zákona č. 128/2015 Z.z. je prevádzkovateľ povinný predložiť oznámenie o zaradení podniku, resp. jeho aktualizáciu okresnému úradu v ...

Verejná vyhláška

16.08.2016 Rozhodnutie ohľadne navrhovanej činnosti "Syntéza HCL" od navrhovateľa Fortischem, a.s. ...

Oznam

10.08.2016 Spoločnosť BENET, s.r.o. Nováky oznamuje, že z dôvodu výmeny teplovodných potrubí na ul. Chemikov bude v dňoch od 17.8.2016 od ...

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku javov po vyhlásení 2. a 3. stupňa hydrologickej alebo meteorologickej výstrahy SHMÚ

08.08.2016 Podrobný rozpis nájdete v prílohe tejto stránky na stiahnutie. ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
24 hodín denne videotext
O najbližšom vysielaní videonovín budeme včas informovať.
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

26.09.2016 15:00

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

0

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
06.09.2016
23.06.2016
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 05.09.2016
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 30.08.2016
Komisia kultúry a vzdelávania 22.08.2016
archív zasadnutí komisií