Nováky aktuálne
Bezplatné právne poradenstvo

18.01.2017 Ponúkame občanom mesta Nováky bezplatné právne poradenstvo. Právne poradenstvo bude poskytovať pre občanov mesta Nováky bezplatne JUDr. Jozef Jaško dňa ...

Oznam Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s.

12.01.2017 ...

Výkup papiera

10.01.2017 Firma Harmanecké papierne Vám oznamuje, že pravidelný výkup a výmena papiera v roku 2017 sa bude konať každý mesiac v posledný pracovný deň ...

OZNÁMENIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

02.01.2017 Ekonomické oddelenie mestského úradu oznamuje občanom, že priznanie k dani z nehnuteľností,  k dani za psa, k dani za predajné automaty a ...

Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky-záverečné stanovisko

28.12.2016 ...

Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011

22.12.2016 Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období. ...

SOU dňa 23. 12. 2016 a 30. 12. 2016

20.12.2016 Dňa 23. decembra 2016 bude stavebný úrad Spoločného obecného úradu zatvorený. Opatrovateľská služba a školský úrad bude pracovať v zmysle úradných hodín.\\r\\nDňa ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
24 hodín denne videotext
O najbližšom vysielaní videonovín budeme včas informovať.
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

27.02.2017 15:15

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

0

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
01.02.2017
30.11.2016
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 30.01.2017
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 24.01.2017
Komisia športu 16.01.2017
archív zasadnutí komisií