Nováky aktuálne
PRÍVALOVÉ DAŽDE/NÁHLA BÚRKOVÁ ČINNOSŤ

30.06.2016 Prívalové dažde Silné prehánky spojené s búrkovou činnosťou sú v letnom období častým a bežným javom. Vo väčšine prípadov trvajú ...

POŽIARE

30.06.2016 Vysoká teplota, dlhotrvajúce sucho, nízka vlhkosť vzduchu a silný vietor, to sú podmienky pre vznik a šírenie lesného požiaru, požiaru ...

VYSOKÉ TEPLOTY

30.06.2016 Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy, za istých podmienok vedúce až ...

Jar je však obdobie, kedy vzniká najviac požiarov spôsobených činnosťou ľudí v prírode používaním otvoreného ohňa.

30.06.2016 Je to zakladanie malých ohníkov v lesnom prostredí, vypaľovanie suchej trávy, spaľovanie odpadu a iných prírodných porastov. Na území Slovenskej ...

Verejná vyhláška - oznámenie

28.06.2016 Exploatácia uhlia v 12. ťažobnom poli DP Nováky ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu

27.06.2016 Oznamujeme Vám, že v dňoch 01.07., 07.07.-08.07., 14.07.-15.07. a 21.07. - 22.07., a 28.07. -29.07.2016 bude v priestoroch objektu ...

Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitého zreteľa

13.06.2016 Mesto Nováky má zámer prenajať tieto nebytové priestory nachádzajúce sa na ul. Matice Slovnskej v Novákoch, k.ú. Nováky, LV č. ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
08.07.2016 18:00 Mestské zastupiteľstvo zo dňa 27. júna 2016 - 1. časť
09.07.2016 18:00 Mestské zastupiteľstvo zo dňa 27. júna 2016 - 2. časť
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

26.09.2016 15:00

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

0

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
07.09.2016
23.06.2016
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Komisia pre ochranu verejného záujmu 28.06.2016
Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku 23.06.2016
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 03.06.2016
archív zasadnutí komisií