Nováky aktuálne
Oznámenie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Konverzia ortuťovej elektrolýzy na membránovú elektrolýzu od navrhovateľa Fortischem, a.s. ...

Novácky jarmok bez dažďa

Spočiatku to tak nevyzeralo, pretože v sobotu ráno sa počasie rozhodlo organizátorov potrápiť. Pršalo, ba až lialo. Našťastie sa neskôr ...

Ohliadnutie za nováckou Šarkaniádou

Mesto Nováky, Centrum voľného času Nováky a Materské centrum Nováčik Nováky zorganizovali v pondelok 26. augusta šarkanie preteky. Tie sa ...

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky: Informácie pre voliča. Všetky potrebné informácie nájdete v prílohe. ...

staršie správy
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

23.11.2015 15:00

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

8

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
04.11.2015
08.09.2015
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Sociálna a zdravotná komisia 16.11.2015
Sociálna a zdravotná komisia 04.11.2015
Komisia športu 04.11.2015
archív zasadnutí komisií