Nováky aktuálne
V Novákoch vyrastie „WORKOUT“

24.10.2016 Vedenie mesta Nováky chce prispievať k zdravšiemu životnému štýlu svojich obyvateľov, preto ešte v tomto roku začne budovať nové Workoutové ...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac November 2016

24.10.2016 Oznamujeme, že v dňoch 3.11.-4.11., 10.11.-11.11.,21.11.-24.11.,28.11.-30.11.2016 bude v priestoroch objektu“Duklianskych kasárni – Topirenská dolina“ vykonaná pyrotechnická činnosť. ...

Pripravované PUMPTRACKOVÉ ihrisko v Novákoch

24.10.2016 Ambíciou mesta Nováky je poskytnúť mládeži vhodné a zmysluplné možnosti využitia voľného času. Preto mesto plánuje rozšíriť aktivity Centra voľného ...

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

20.10.2016 Názov zákazky: „Projektová dokumentácia – Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu Nováky“ Podmienky účasti: Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § ...

Výzva na spoluprácu

19.10.2016 Vážení spoluobčania, Mesto Nováky si Vás dovoľuje požiadať o spoluprácu pri zriadení stálej expozície o histórii a súčasnosti mesta Nováky. ...

Oznámenie SSE

14.10.2016 Stredoslovenská energetika – Distribúcia oznamuje, že v termíne od novembra 2016 do decembra 2017 bude vykonávať kontrolu a prípadné odstraňovanie ...

Oznámenie poruchy na káblovej televízii

06.10.2016 Vážení zákazníci káblovej televízie, v prípade nahlásenia poruchy kontaktujte spoločnosť Kinet na telefónnych číslach: 046/3811612, 0905913728. ...

staršie správy
Televízia Nováky
Termín vysielania Obsah
24 hodín denne videotext
O najbližšom vysielaní videonovín budeme včas informovať.
Mestské zastupiteľstvo

Najbližšie

14.11.2016 15:00

Vstúpiť

Materiálov na prerokovanie

0

Pozvánka

Archív rokovaní MsZ
vyberte termín:

Mestská rada
Termín rokovania Uznesenia Zápisnice
26.10.2016
06.09.2016
archív rokovaní MsR
Zasadnutia komisí MsZ
Komisia Termín zasadnutia Zápisnice
Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 24.10.2016
Komisia kultúry a vzdelávania 19.10.2016
Sociálna a zdravotná komisia 18.10.2016
archív zasadnutí komisií