Verejná vyhláška - Oznámenie o oprave chýb v písaní v texte rozhodnutia OU-TN-OSZP1-2022/021047-009 zo dňa 30.6.202222.08.2022
Verejná vyhláška - úplné znenie
Petícia občanov Hornej Nitry za obnovenie spojenia medzi vlakovou stanicou Prievidza a vlakovou stanicou Bratislava - hlavná stanica
FOTO: Petícia občanov Hornej Nitry za obnovenie spojenia medzi vlakovou stanicou Prievidza a vlakovou stanicou Bratislava - hlavná stanica
Od decembra 2022 vlaky na uvedenej trati premávajú už len od/po vlakovú stanicu Bratislava - Nové Mesto, t. j. nezačínajú/nekončia na hlavnej stanici v Starom Meste: - trasa je kratšia, ale lístok je drahší- z/do Nového Mesta je preprava po Bratislave ...
Zverejnené: 19.01.2023
Mestský úrad oznamuje, že REFERENDUM sa bude konať v sobotu 21. januára 2023 v čase od 7.00 h do 22.00 h.
FOTO: Mestský úrad oznamuje, že REFERENDUM sa bude konať v sobotu 21. januára 2023 v čase od 7.00 h do 22.00 h.
Mestský úrad oznamuje, že REFERENDUM sa bude konať v sobotu 21. januára 2023 v čase od 7.00 h do 22.00 h. Pre REFERENDUM sú určené 3 volebné okrsky nasledovne: Okrsok č. 1 volebná miestnosť: Dom kultúry Okrsok ...
Zverejnené: 16.01.2023
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Oznamujeme občanom, že dňa 17. 01. 2023 v čase od 8.30 do 14.30 hod. a dňa 20. 01. 2023 od 8.00 do 15.00 hod.   bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej ...
Zverejnené: 05.01.2023
Rokovanie mestského zastupiteľstva
Primátor mesta Nováky, Ing. Branislav Adamec, zvoláva  zasadnutie MsZ Nováky na deň 28. decembra 2022 (t.j. streda) o 16.00 hod do obradnej siene mestského úradu.Rokovanie bude vysielané v priamom prenose v mestskej televízii a zároveň na youtubovom kanáli mesta.Zasadnutie je ...
Zverejnené: 23.12.2022
Oznámenie o začatí stavebného konania-Rezidencia Fraňa Kráľa
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia"Rezidencia Fraňa Kráľa, Nováky" ...
Zverejnené: 05.12.2022
Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Mesto Nováky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta odborný referent (stavebný úrad). Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením "Výberové konanie - odborný referent (stavebný úrad) - neotvárať” najneskôr do 10. 02. ...
Zverejnené: 19.01.2023
Rokovanie mestského zastupiteľstva
Primátor mesta Nováky, Ing. Branislav Adamec, zvoláva  zasadnutie MsZ Nováky na deň 16. januára 2023 (t.j. pondelok) o 16.00 hod do obradnej siene mestského úradu.Rokovanie bude vysielané v priamom prenose v mestskej televízii a zároveň na youtubovom kanáli mesta.Zasadnutie je ...
Zverejnené: 11.01.2023
Verejná vyhláška - Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Nitrianske Sučany“
Obstarávateľ: Obec Nitrianske Sučany, Termín zverejnenia: 3.1.2023 – 17.1.2023 ...
Zverejnené: 03.01.2023
Informácia o ustanovujúcom MsZ
Mesto Nováky v zmysle zákona č. 369/90 Zb., § 12 ods. 3 o obecnom zriadení v platnom znení informuje, že ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční v utorok,                    13. decembra 2022 o 16,00 h vo veľkej  sále Domu Kultúry v Novákoch  Rokovanie bude ...
Zverejnené: 07.12.2022
OZNAM- Zatvorená Materska škola Nováky
Materská škola Nováky oznamuje  rodičom, že v pondelok  5.decembra 2022 bude materská škola zatvorená z dôvodu prerušenia dodávky vody. ...
Zverejnené: 02.12.2022
Oznámenie k dani z nehnuteľnosti
Ekonomické oddelenie mestského úradu oznamuje občanom, že priznanie k dani z nehnuteľností,  k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2023 sú povinní podať len daňovníci, u ktorých nastali zmeny skutočností, rozhodujúcich pre ...
Zverejnené: 18.01.2023
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva a o nastúpení náhradníka
V zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení oznamujeme uprázdnenie mandátu poslanca vo volebnom obvode č. 1. Náhradníkom na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Novákoch vo volebnom obvode č. 1 ...
Zverejnené: 09.01.2023
OZNAM- Zmena úradných hodín pre verejnosť od 01. 01. 2023
ÚRADNÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ OD 01.01.2023Pondelok                   07:15-11:30                12:15-14:45    Utorok                       07:15-11:30                12:15-14:45Streda                        07:15-11:30                12:15-16:45Štvrtok                       Nestránkový deňPiatok                        07:15-11:30                12:15-12:45 ...
Zverejnené: 29.12.2022
Oznam- znížený tlak vody
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica oznamuje, že z dôvodu opravy havárie na vodovodnom potrubí bude dočasne znížený tlak vody dňa 7.12.2022 v čase od 9,00 do cca 12,00 hod.Dočasne znížený tlak vody sa bude týkať celého mesta Nováky ...
Zverejnené: 06.12.2022
Prerušenie dodávky vody
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Banská Bystrica oznamuje, že z dôvodu opravy havárie na vodovodnom potrubí bude prerušená dodávka vody dňa 5.12.2022 v čase od 8,30 do odstránenia havárie.Prerušenie dodávky vody sa bude týkať celého mesta Nováky, celej obce Zemianske Kostoľany ...
Zverejnené: 02.12.2022
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA