Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Marec 2021

Oznamujeme Vám, že v dňoch 04.-05.03. 2021, 11.-12.03.2021, 18.-19.03. 2021,25.-26.03.2021   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  Zásobovacia základňa II., Muničný sklad Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície Nováky v zmysle Plánu skúšok výbušnín, munície a ich obalov na výcvikový rok 2021.23.02.2021