MŠ Nováky

Materská škola Nováky oznamuje, že žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa budú vydávať od 3. mája do 14. mája 2021 v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. Rodič si môže žiadosť vyzdvihnúť  osobne v kancelárii riaditeľky materskej školy alebo  o ňu požiadať na adrese ludmila.hartmanova@novaky.sk.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku,  výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak to dovoľujú podmienky materskej školy. Dieťa musí mať osvojené hygienické návyky. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Ostatné podmienky ďalšieho prijímania:

  • podľa veku dieťaťa
  • dieťa, ktorého starší súrodenec už materskú školu navštevuje

 

Rodič môže podať vyplnenú žiadosť:

- osobne

- poštou na adresu materskej školy

( Materská škola, Svätoplukova 91, 972 71 Nováky)

 

- e-mailom - naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adrese ludmila.hartmanova@novaky.sk

 23.04.2021