Výsledky skríningového testovania v meste Nováky: 1. - 2. mája 2021

Výsledky 3OM

Mesto Nováky pripravilo počas víkendu 1. a 2. mája 2021 na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID – 19 otvorenie 3 dočasných odberových miest. Mesto Nováky ako organizátor zabezpečilo na svojom území vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID – 19, v zmysle odporúčania v príslušnom uznesení vlády. V rámci plošného skríningu na ochorenie Covid - 19 sa dňa 1. mája  2021 v meste Nováky  otestovalo celkom 819 ľudí. Počet pozitívnych prípadov bol 1, čo je 0,12% otestovaných obyvateľov.  Dňa 2. mája 2021 sa v meste Nováky otestovalo celkom 796 ľudí . Počet pozitívnych prípadov bol 4, čo je 0,50% otestovaných ľudí.  V dňoch 1. a 2. mája sa v dočasne zriadených odberových miestach v Novákoch pre mesto Nováky a okolie okresu Prievidza spolu otestovalo  1615 ľudí. Celkový počet  pozitívnych prípadov bol 5, čo je 0,31% otestovaných ľudí.02.05.2021