Bezplatne do každej domácnosti nové číslo týždenníka My Hornonitrianske noviny s prílohou k 60. výročiu udelenia Štatútu Mesta Nováky.

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje občanom, že v priebehu tohto týždňa bude bezplatne do každej domácnosti doručené nové číslo týždenníka My Hornonitrianske noviny s prílohou k 60. výročiu udelenia Štatútu Mesta Nováky.30.08.2021