Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Úplne znenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu zníženia výskytu požiarov na lesných a trávnatých pozemkoch
ruší dňom 03. 09. 2018 o 08 :00hod vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.03.09.2018