Pozvánka na Novácky letný deň

Vážení občania,

primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka,

Vás pozýva na kultúrno-spoločenské podujatie Novácky letný deň, ktoré sa uskutoční dňa 20. augusta 2022 (t.j. sobota) o 17.30 hod. na Mestskom futbalovom štadióne v Novákoch. V atraktívnom programe vystúpia: Humorista, imitátor Stanislav Vitáloš, populárne skupiny z televízie Šláger – Aspero a Duo Rytmus, a ako hlavná hviezda programu sa predstaví už viac ako tri desaťročia jedna z najvýraznejších postáv česko-slovenskej populárnej hudby Peter Nagy. Súčasťou podujatia bude aj hra o atraktívne ceny. Po 21.00 hod. bude do tanca hrať hudobná skupina Aspero.

Vstup je voľný.

Tešíme sa na Vás.11.08.2022
OZNÁMENIE
Záznam z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva Nováky konaného 21. decembra 2018 bude odvysielaný nasledovne:v premiére 28. 12.  2018 o 18.00 h,v repríze  29. 12. 2018 o 13.30 a 18.00 h,                     30. 12. 2018 o 18.00 h,                     31. 12. 2018 ...
Zverejnené: 28.12.2018
Oznam
Oznamujeme občanom, že v stredu, 19. 12. 2018, budú úradné hodiny pre podateľňu, pokladňu, osvedčovanie podpisov a kópií od 08,00 h - 12, 00 h a 13,00 h - 16,00 h.  ...
Zverejnené: 18.12.2018
Zápis zo šetrenia úlohy „Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Nováky poskytnutých formou dotácií podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Nováky č. 5/2015“.
Zverejnené: 20.11.2018
Informácia o obmedzení dopravy na ceste I/9 v úseku Nováky – Nitrianske Sučany v km 164,765 - 166,265
Spoločnosť CESTY NITRA, a.s. informuje verejnosť, že v termíne od 6.11.2018 do 18.11.2018 bude v súvislosti so stavebnými prácami obmedzená premávka na cestnej komunikácii I/9v úseku Nováky – Nitrianske Sučany. Vodičov prosíme sledovať a dodržiavať dočasné dopravné značenie.Za obmedzenia v premávke sa ...
Zverejnené: 05.11.2018
Rekonštrukcia ul. Trenčianskej
Mestský úrad Nováky Vám oznamuje, že od 22. októbra 2018 začínajú stavebné práce – "Rekonštrukcia ulice Trenčianskej".Vzhľadom na bezprostrednú blízkosť štátnej cesty 1/9 v Horných Lelovciach a počas dopravných špičiek zvýšený pohyb osôb a detí - žiadame občanov o zvýšenú ...
Zverejnené: 22.10.2018
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 23.01.2019 07:30 do: 23.01.2019 13:30. ...
Zverejnené: 28.12.2018
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac December 2018
Oznamujeme Vám, že v dňoch 6.-7.12., 13.-14.12.2018   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...
Zverejnené: 26.11.2018
Pomaturitné štúdium - Spojená škola Nováky
V školskom roku 2019 - 2020 otvára Spojená škola Nováky pomaturitné špecializačné vzdelávanie:2846 Q procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel (experiment)28.. K špecialista plastikárskej výroby (experiment)Obidva študijné odbory sa vyučujú externe (večerná forma) ako ...
Zverejnené: 13.11.2018
Správa Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza - domáce zabíjačky
Domáce zabíjačky Podľa § 23 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver z farmového chovu za podmienky, ak bolo zabíjanie zvierat nahlásené ...
Zverejnené: 02.11.2018
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac November 2018
Oznamujeme Vám, že v dňoch 5.-8.11.,12.-15.11., 22.-23.11., 27. 11. 2018, 29.-30.11. 2018   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...
Zverejnené: 18.10.2018
Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011
Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období. ...
Zverejnené: 21.12.2018
Nahlásenie aktuálneho počtu chovaných ošípaných
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza informuje obyvateľov o povinnosti registrovať chovy ošípaných už od jedného kusa ošípanej a vyzýva obyvateľov na splnenie tejto povinnosti. Uvedená povinnosť vyplýva z §40a zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ...
Zverejnené: 23.11.2018
Ponuka štúdia - Spojená škola Nováky
V školskom roku 2019 - 2020 otvára Spojená škola Nováky tieto odbory, všetky odbory sa dajú študovať so športovým zameraním na futbal a vodné športy (vodné pólo, kanoistika a plávanie):maturitné vysvedčenie- biotechnológia a farmakológia- výživa a športvýučný list + maturitné vysvedčenie- ...
Zverejnené: 12.11.2018
Plnenie Uznesenia MsZ č. 129/2011 zo dňa 13. 12. 2011
Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období. ...
Zverejnené: 22.10.2018
OZNÁMENIE
V uplynulých dňoch boli v meste rozmiestnené 1.100 litrové kontajnery na vytriedené zložky z komunálneho odpadu.Ide o červené a oranžové kontajnery.Červené kontajnery sú určené na kovy, kde patria kovové obaly, konzervy, alobal, nápojové plechovky. Nevhadzujú sa sem kovové obaly od farieb, riedidiel a obaly znečistené nebezpečnými ...
Zverejnené: 09.10.2018
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 10.04.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA