Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a Chemikov v meste Nováky

Fotografia ku podstránke: Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a Chemikov v meste Nováky

Projekt pod názvom "Revitalizácia vnútrobloku sídliska na ulici Štúrova a Chemikov v meste Nováky", kód projektu 302041BDQ3.

Cieľom projektu je zlepšenie kvality života v meste s dôrazom na životné prostredie formou regernácie vnútroblokov sídlisk, ktoré bude spĺňať potreby obyvateľov okolitých bytových domov s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.            

Výška oprávnených výdavkov: 242 462,93 Eur
z toho výška finančnej podpory EÚ: 230 339,78 Eur30.01.2023
Info plagát na stiahnutie
123
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 04.09.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia športu 04.10.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA