Výzva na predkladanie ponúk

Úplné znenie

Názov zákazky: "Rekonštrukcia telocvične budova A a rekonštrukcia sociálnych zariadení budova B" pre ZŠ Pribinova 123/9, Nováky07.07.2017