Výzva na predloženie cenovej ponuky - rekonštrukcia telocvične

Úplné znenie

Výzva na predloženie cenovej ponuky predmetu zákazky: „REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE NA ZŠ ROČNÍKY 1. - 4. NA UL. J. C. HRONSKÉHO, NOVÁKY“.20.07.2018