Výzva na predkladanie ponúk

Úplné znenie výzvy
Príloha č. 2 - návrh zmluvy
Príloha č. 1 - návrh plnenia kritérií

 

  1. Názov zákazky: "Externé riadenie projektu Modernizácia a obnova budov Mestského úradu a Obradnej siene Nováky"


10.09.2018