Zápisnica-Priamy nájom nebytového priestoru č. 02/2018

zápisnica

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
konaného dňa 25. 09. 2018 o 14:00 h na Mestskom úrade Nováky27.09.2018