Ochodná verejná súťaž

Úplné znenie na stiahnutie
Špecifikáciana vypracovanie ponuky na predmet súťaže: "Prevádzkovanie a servis káblovej distribučnej siete (KDS) v meste Nováky s kompletnou správou zákazníkov"

27.11.2015