Výzva na predloženie cenovej ponuky - Služby mobilného operátora pre mesto Nováky

Úplné znenie výzvy
Predmet zákazky a jeho špecifikácia: Predmetom zákazky je výber mobilného operátora, podľa opisu súťažných podkladov, ktorého úlohou bude poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomických výhodných mobilných telekomunikačných služieb.

08.02.2016