Výzva na predloženie cenovej ponuky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní – Dodávka osobného motorového vozidla prostredníctvom spotrebiteľského úveru

Príloha č. 1 k výzve na predloženie ponuky Fabia
Úplné znenie výzvy
Predmet zákazky: Dodávka osobného motorového vozidla prostredníctvom spotrebiteľského úveru.
Predmetom zákazky je cenová ponuka uchádzača na dodávku osobného motorového vozidla podľa priloženej špecifikácie k výzve a predloženie nezáväzného návrhu financovania kúpy osobného motorového vozidla prostredníctvom spotrebiteľského úveru vo forme mesačných splátok, akontácia 20 % a splátky na 60 mesiacov ako aj komplexné poistenie na mesačné splátky (povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, poistenie finančnej straty, VWFS asistent, poistenie čelného skla, poistenie pneumatík, poistenia náhradného vozidla, úrazové poistenie vodiča pre prípad smrti). Opis predmetu viď. Príloha č. 1.

23.09.2016