Výzva na predloženie cenovej ponuky - Údržba krovín a inej zelene

Návrh zmluvy
Úplné znenie výzvy

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb údržby krovín a inej zelene podľa potrieb verejného obstarávateľa na základe harmonogramu prác rozdeleného po jednotlivých mesiacoch na celé vegetačné obdobie t. j. od mesiaca marec (vrátane) do mesiaca október (vrátane).19.03.2018